Angående GDPR

Den 25 maj 2016 så trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, GDPR,  ”General Data Protection Regulation”.

De nya reglerna ställer nya krav på alla som lagrar personuppgifter och vi som leverantör är bland annat skyldiga att skydda den information vi lagrar. Winterkvist.com har ett kundregister där du och uppgifter om dig kan ingå tillsammans med information om dina domäner, webbplatser och annan information. Vi lagrar inte och har inte lagrat mer information än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna sköta våra åtaganden mot dig som kund.

Enligt GDPR måste vi fråga er som kund om vi får lagra era personuppgifter i våra system för hantering av era kundärenden. Det betyder att vi kommer att lagra namn, adressuppgifter, telefonnummer, kundnummer, företagets registreringsnummer och aktuella e-postadresser.  Det är uppgifter som vi behöver för att sköta vårt uppdrag och för att kunna hjälpa er med de eventuella önskemål som ni har som kund. Det är ett kundregister för att beskriva det vi lagrar, kortfattat.

Vill ni inte finnas kvar i vårt register så ber vi er kontakta oss. Detsamma om ni tror att informationen kan vara inaktuell.

Har ni inte några invändningar så behöver ni inte göra någonting.

Med vänliga hälsningar

Winterkvist.com