LaxSkyddare

LaxSkyddare är ett projekt som drivs av Stiftelsen för Östersjölaxen. Ett projekt där du direkt kan bidra till bevarandet av ett långsiktigt stabilt bestånd av vild lax och havsvandrande öring.

LaxSkyddare