Arjeplogsströmmarna

 

Fiskeområdet mellan Hornavan och Uddjaure är ett unikt natur- och fiskeområde.
Allt finns inom gångavstånd från tätorten. Fiskevattnet fördelas på ett stort antal områden som erbjuder ett varierat och bra fiske. Sportfisket sker framför allt efter harr och sik, men strömmarna är även kända för

sina grova öringar.
Vaukaströmmarna har handikappramper och på ett flertal platser finns rastplatser och toaletter.

Hemsidan