Ambra AB

Ambra AB är experter på ventilation och svets och mekaniska arbeten. De hade en inarbetad logotyp och med den som grund så fotograferades all personal och vi passade även på att ta bilder för deras egna bildarkiv. Bilder som även använts på den nya hemsidan.

Ambra AB