Ume/Vindelälvens Fiskeråd

 

Stiftelsen Vindelälvsfiske kommer att stödja och utveckla bygd och människor genom att utge bidrag till projekt och investeringar som utvecklar fisket i området. I denna skrift vill vi nu informera om varför denna stiftelse kommit till, vad den syftar till och hur man söker medel från den.

En stiftelse har nu bildats där de nu ca 27 miljonerna för fiskeutvecklande åtgärder utgör kapitalet. Stiftelsen kommer dela ut bidrag till åtgärder och projekt som gynnar fiskets utveckling i området. Eftersom medlen ska ses som en kollektiv kompensation till fiskerättsägarna i Vindelälven med biflöden, ska insatserna i någon form vara knutna till verksamhet som berör dessa.

Hemsidan