Treac AB

 

Treac AB är ett familjekontrollerat investmentbolag med hemvist i Skellefteå. Grunden i deras affärsidé är att förvärva, äga och utveckla onoterade företag. Genom ett aktivt och långsiktigt ägande verkar Treac för att våra innehav stärker sin konkurrenskraft och växer med god lönsamhet.

Tillsammans jobbade vi fram en ny grafisk profil som bygger på den tidigare logotypen och som kompletterats med bilder som ska visa tillväxt och som ska visa Skellefteå ursprunget. Vi tog bilderna och designade den nya hemsidan som är fylld med bilder från guldstaden Skellefteå.

Hemsidan