Skellefteåföretagarna

Skellefteåföretagarna är en lokal intresseorganisation för stora och små företag i Skellefteåregionen.

Det som i dag är Skellefteåföretagarna bildades redan 1849, då under namnet Skellefteå Fabriks & Hantverksförening. En anrik historia är inte allt, men att vi funnits i över 165 år vittnar i vart fall om att generation efter generation av Skellefteåföretagare tyckt att föreningen varit viktig för dem. Sedan 2004 är vi åter en helt fristående förening. Detta efter att vi vid föreningens årsmöte begärde utträde ur riksorganisationen. I och med utträdet kunde Skellefteås företagare återta kontrollen över medlemsavgifterna , få en starkare lokal förankring och mer resurser att bistå våra medlemmar med.

Skellefteåföretagarna hade en grafisk profil som vi tagit fram tillsammans med dem sedan tidigare. Med den som grund så byggdes föreningens nya hemsida. Skellefteåföretagarna jobbar via vår molnlösning och kan dela dokument i styrelsen och med medlammarna på ett snabbt och effektiv sätt.

Skellefteåföretagarna