Northland Salmon Reserve

 

Vår vision och strategi är att Laxen ska upplevas på olika sätt. Vi vill förmedla kunskap om denna fantastiska fisk och ge besökare en möjlighet att se och studera Laxen i sitt naturliga element. Vi vill också på ett så etiskt och hållbart sätt som möjligt flugfiska efter Lax.

Hemsidan