Livsfabriken

 

Livsfabriken är ett livsstilsföretag för utveckling av helhetslösningar inom kost, hälsa, livsstilsförändring, social innovation och hållbarhet.

Livsfabriken startades januari 2018, av Emma Cedergren, kostnavigator, dietist och föreläsare på Livsfabriken, som ett komplement till sjukvårdens kostrådgivning. Min filosofi är att se hela människan, hela din situation och anpassa rådgivning och program efter dig, din familj, organisation eller företags bästa förutsättningar. 

Hemsidan