AmikSweden

Amik/AmikSweden har fått en helt ny grafisk profil och ett helt nytt utseende av hemsida, produkter och butik. Arbetet ingår i ett större projekt där ytterligare två bolag ingår och som ska få ny hemsida, nytt utseende och en helt ny grafisk profil.

I uppdraget ingår även att designa nya produktkartonger, nytt grafisk presentationsmaterial och en teknisk lösning för att dokumentera och licensiera gjorda installationer.